Plan lekcji w II semestrze roku szkolnego 2016/2017
(obowiązuje od 14.02.2017)


Plan lekcji z podziałem na klasy (.pdf) (.doc)


Plan lekcji z podziałem na dni tygodnia (.pdf) (.doc)


Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne: (godz.8:15-8:45)
Poniedziałek: klasy IV
Wtorek: klasy I-II
Środa: klasy III
Czwartek: klasy VI


Niektóre pliki mają format .PDF Do otwarcia tych plików niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html