Kalendarz na rok szkolny 2016/2017:

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

1.09 - Rozpoczęcie roku szkolnego

Europejski Dzień Języków

14.10 - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

„Święto Niepodległości”:

10.11 - Uroczystość szkolna - Koncert z okazji Święta

11.11 - Udział w manifestacji

15.11 - Szkolny Konkurs Recytatorski

22.12 - Wigilie klasowe

23 - 31 grudnia 2016  przerwa świąteczna

STYCZEŃ

Konkurs recytatorski

27.01 - Dzień Patrona Szkoły

 

Konkurs Historyczny "Krąg"

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych za I półrocze – 5.01.2017 r.
Wystawienie ocen - 12.01.2017 r.

30 stycznia – 12 lutego 2017  ferie zimowe

LUTY

MARZEC

Baliki karnawałowo - walentynkowe

Rekolekcje Wielkopostne

Konkurs Matematyczny „Kangur”

21.03 - Olimpiada zimowa: "Powitanie wiosny"

13 - 18 kwietnia 2017 Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

MAJ

Gminny Konkurs Ortograficzny

Światowy Dzień Ziemi (szkolny konkurs ekologiczny)

1.05 - XII rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
2.05 - Dzień Flagi

3.05 - 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
XXIII Bieg Uliczny o Memoriał M.Stryczyńskiego

CZERWIEC

1.06 - Dzień Dziecka
Poznański Czerwiec ‘56
23.06 - Zakończenie roku szkolnego

Powiadomienie o ocenach niedostatecznych końcoworocznych – 05.06.2017 r.
Wystawienie ocen – 12.06.2017 r.

 

Zebrania z rodzicami:
20 września 2016
15 listopada 2016
24 stycznia 2017
11 kwietnia 2017
Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów mających trudności w nauce:
6 grudnia 2016
9 maja 2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2016 (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej
31.10.2016 (poniedziałek) – Przed 1 listopada
27.01.2017 (piątek) – Dzień Patrona
21.03.2017 (wtorek) – Olimpiada zimowa
2.05.2017 (wtorek) – Święto Flagi
16.06.2017 (piątek) – po Bożym Ciele